Oferta i Cena

PRZED  WIZYTĄ ZOOPSYCHOLOGICZNO-BEHAWIORALNĄ LEKARZ WETERYNARII POWINIEN POTWIERDZIĆ ZDROWIE FIZYCZNE ZWIERZĘCIA /PODSTAWOWE BADANIA TJ; MORFOLOFIA KRWI Z ROZMAZEM, BIOCHEMIA KRWI, BADANIE MOCZU. INNE BADANIA DO DECYZJI LEKARZA/.
 
Prace jako psi i koci psycholog rozpoczynam konsultacją zoopsychologiczno-behawioralną.

Trwa ona od 1,5-2 godzin. Wizyta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu dotyczącego relacji między zwierzęciem,a członkami rodziny.

To obserwacja zwierzęcia  i domowników w ich codziennym życiu. Ta obserwacja i wywiad pozwalają  na określenie zaistniałego problemu.

Po przeprowadzeniu konsultacji opiekunowi zostaje przedstawiony program terapii.

Termin kolejnej wizyty ustalam indywidualnie w zależności od zaistniałego problemu.
 
W czasie prowadzonej terapii opiekun może konsultować się ze mną w każdym momencie: osobiście ,mailowo lub telefonicznie.
 
Cena konsultacji (plus koszty dojazdu poza miastem Rzeszowem):
- Pierwsza wizyta  250 zł ,
- Druga wizyta 150 zł  ,
- Kolejne wizyty 100 zł
 


NAPRAWIAM  TRUDNE  RELACJE : człowiek – pies,kot - człowiek, pies-pies, kot-kot, pies-kot.

PIES (problemy):
- Problemy w relacjach z domownikami
- Zachowanie agresywne wobec zwierząt                                    
- Zachowanie agresywne wobec ludzi
- Lęk separacyjny/niszczenie rzeczy,szczekania/  
- Lęk przed ludźmi
- Lęk przed zwierzętami, rzeczami  
- Fobie dźwiękowe / burza,fajerwerki/
- Problemy z czystością w domu
- Samookaleczenie
- Nieprawidłowa socjalizacja
- Przygotowanie psa do przyjęcia nowego członka rodziny
- Przygotowanie psa do przyjęcia innego zwierzęcia
- Przygotowanie psa do wizyty u lekarza weterynarii
- Przygotowanie psa do wizyty u groomera
- Praca z psem schroniskowym                         
 
 
KOT (problemy):
- Znaczenie domu moczem
- Problemy w relacjach z domownikami
- Lęk przed ludźmi
- Lęk przed zwierzętami
- Wylizywanie i wygryzanie sierści
- Problemy z zachowaniem czystości w domu                
- Agresja wobec ludzi
- Agresja wobec innych zwierząt
- Nadmierna wokalizacja
- Drapanie mebli
- Przygotowanie kota do przyjęcia dziecka w domu
- Przygotowanie kota do przyjęcia innego zwierzęcia
- Przygotowanie kota do wizyty u lekarza weterynarii
- Praca z kotem schroniskowym.